Slim Meridian Club

August 23, 2018

การนวดด้วยเทคนิคเฉพาะของ SparSha โดยใช้ผลิตภัณฑ์ SMC OIL ซึ่งทำให้ไขมันโมเลกุลใหญ่แตกตัวเล็กลง ทำให้การดึงไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลการเผาผลาญไขมันทั่วทั้งร่างกาย แก้ไขปัญหาการสะสมไขมันแข็งหนาแน่น และลดได้ยากเฉพาะส่วน  ผสมผสานเทคโนโลยีและศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการลดไขมันเฉพาะส่วนเพื่อปรับสมดุลของอวัยวะในร่างกาย

-Muti Cupping ปรับสมดุลของระบบกระเพาะอาหาร และม้าม ตามหลักการของศาสตร์ฝังเข็ม

– Radio Frequency (RF) เร่งระบบการเผาผลาญไขมันเฉพาะส่วน

– Radio Frequency Vacuum ลดอาการบวมน้ำเฉพาะส่วน

(SMC)