Meso Shine

August 23, 2018

ป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนามาจาก Electroporation ซึ่งได้รับรางวัล Noble Prize ในเรื่องของการนำพาสารลงสู่เซลล์ผิวได้ในปริมาณที่มากและลงสู่เซลล์ผิวได้อย่างล้ำลึก ซึ่งนวัตกรรมนี้จะส่งคลื่นไฟฟ้าในรูปแบบ Lonwave ซึ่งจะส่งคลื่นความถี่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้ามีการจัดเรียงตัวใหม่ ทำให้เกิด Micro channel เปรียบเสมือนการเปิดผนังเซลล์ผิวทำให้สารต่าง ๆ ลงสู่ผิวได้ลึกมากกว่าการทำ Lontophoresis  นอกจากนี้ Meso Noble ยังสามารถผลักสารมากกว่า 1 ตัวลงสู่ผิวได้ เพราะผิวแต่ละคนต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน เรามีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์วิตามินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาของผิวคุณ เปรียบเสมือนผิวของคุณได้รับสารอาหารอย่างที่ผิวของคุณต้องการ ทำให้ผิวแข็งแรง สวยสดใส

 

(MSS)