Thermo Serum

วิธีการใช้

เทอร์โม เซรั่ม

  • เซรั่มจะเปลี่ยนเซลล์ไขมันขนาดใหญ่ให้เล็กลง  เพื่อเร่งการสลายไขมันใต้ชั้นผิวได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ป้องกันการเกิดผิวเปลือกส้มและผิวแตกลาย