Verite Age Delay Anti Wrinkle Night Cream With Peptide Complex

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับช่วงเวลากลางคืน ช่วยชะลอริ้วรอย ด้วยสารสกัดเปปไทด์ พร้อมทั้ง คืนความชุ่มชื้นให้กับผิว Aminopeptide กลุ่มส่งสัญญาณ (Matrikine) กระบวนการทางานคือ คอยส่งสัญญาณกระตุ้นให้ Fibroblast สร้าง Collagen และ Elastin เพิ่มขึ้น Hyaluronic acid ช่วยให้ ผิวหนังสามารถเก็บกักความชุ่มชื่นได้มากกว่า ปกตหิ ลายเท่า Mois24

วิธีการใช้

ใช้ทาบำรุงผิวหน้าและบริเวณลำคอหลังล้างหน้าตอนกลางคืน โดยเน้นบริเวณที่มีริ้วรอย