Q & A

เกี่ยวกับสุขภาพกาย

  • เซลลูไลท์เกิดจากอะไร
  • ของเสียเกิดจากอะไร
  • การที่ลูกค้าเป็นโรคไทรอยด์ทำไมจึงมีผลกับการลดน้ำหนัก
  • อาการบวมน้ำเกิดจากอะไร
  • มาลดน้ำหนักที่ สปาชาแล้วได้ผลจริงไหม

เกี่ยวกับสุขภาพกาย2

  • มาลดน้ำหนักที่ สปาชาแล้วได้ผลจริงไหม2
  • อาการบวมน้ำเกิดจากอะไร2

เซลลูไลท์เกิดจากอะไร

เซลลูไลท์เกิดจากการสะสมของเสีย (Toxin) ที่เกิดจากการขับออกมาจากระบบการทำงานของร่างกาย และสาเหตุอื่น ๆ เช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ความเครียด การดื่มชา กาแฟ การลดน้ำหนักอย่างไม่ถูกวิธี การเผาผลาญไขมัน และภาวะการณ์มีประจำเดือนของเสียเหล่านี้เมื่อตกค้างอยู่ในร่างกายมากขึ้น ก็จะดูดซับเข้าสู่เซลล์ไขมัน ทำให้เซลล์ไขมัน มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลทำให้ผนังชั้นที่หุ้มเซลล์เกิดการบิดเบี้ยว และถูกรั้งอยู่ภายในชั้นไขมัน ระบบที่ทำหน้าที่ขับของเสีย ออกจากเซลล์เนื้อเยื่อเสื่อมสภาพลง ผู้หญิงมักมีปัญหาเซลล์ลูไลท์สะสมมากกว่าผู้ชายและมิใช่ว่าจะสะสมเฉพาะคนอ้วน เท่านั้น แต่ผู้ที่มีรูปร่างผอมบางก็พบปัญหานี้ได้เช่นเดียวกัน

ของเสียเกิดจากอะไร

ของเสียเกิดจากการขับออกมาจากระบบการทำงานของร่างกายและสาเหตุอื่น ๆ เช่นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ความเครียด การดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์น้ำอัดลม หรือการรับประทานยารักษาโรค การพักผ่อนไม่เพียงพอ การเผาผลาญไขมันทำให้เกิดคาร์บอนและภาวะฮอร์โมนสูง ในผู้หญิงคือช่วงที่มีประจำเดือน จะส่งผลทำให้สุขภาพอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ผิวพรรณหมองคล้ำ ไม่กระชับ

การที่ลูกค้าเป็นโรคไทรอยด์ทำไมจึงมีผลกับการลดน้ำหนัก

เพราะไทรอยด์เป็นฮอร์โมน เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหาร ไทรอยด์มี 2 ประเภท คือ - Hyperthyroidism ประเภทนี้จะมีการทำงานของต่อมไทรอยด์สูงกว่าปรกติ ต้องทานยาควบคุมให้การทำงานของ ต่อมไทรอยด์ปกติ ถ้าทานยาควบคุมได้ กลุ่มนี้มักจะไม่มีปัญหาเรื่องอ้วน - Hypothyroidism ลักษณะนี้จะมีการทำงานของต่อมไทรอยด์ต่ำมากจึงมีการเผาผลาญไขมันต่ำ กลุ่มนี้ต้องทานยา เพื่อไปควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ให้ เป็นปรกติ และมักจะประสบปัญหากับความอ้วนเพราะทานอาหาร แล้วเกิดการสะสมมากกว่าคนปกติ กลุ่มนี้เราจะนำมาพิจารณาร่วมในการลดน้ำหนักและสัดส่วนด้วย

อาการบวมน้ำเกิดจากอะไร

การบวมน้ำ มีสาเหตุเมาจากการสะสมน้ำในช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งไม่สามารถดูดซึมเองได้ ปกติในร่างกายของเราจะ ประกอบไปด้วยน้ำ 70 % ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสัดส่วน คือ น้ำในเซลล์ น้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ และน้ำที่เป็นส่วนประกอบของ เลือดและน้ำเหลืองปริมาณน้ำที่อยู่ในช่องว่างจะมีอัตราคงที่ 50 % ส่วนที่เหลือคือน้ำในเซลล์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปริมาณโซเดียม และโปแตสเซียมที่อยู่ในเซลล์ หากมีความเข้มข้นสูง ก็จะทำให้ร่าง กายกักเก็บน้ำไว้เพื่อเจือจางผลที่ตามมาคือ ทำให้มีน้ำคั่งอยู่ในระหว่างเซลล์

มาลดน้ำหนักที่ สปาชาแล้วได้ผลจริงไหม

จริง เพราะสปาชา เรามีหลักการลดน้ำหนักอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 จัดระเบียบเซลล์ไขมัน ช่วยให้ไขมันที่มีโมเลกุลใหญ่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กลงและการนวดช่วยกระตุ้นการทำงานระบบน้ำเหลือง ทำให้การเผา ผลาญไขมันในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนที่ 2 เผาผลาญเซลล์ไขมัน การเผาผลาญไขมันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการใช้พลังงานจากไขมันส่วนเกินเพิ่มอัตราการ Metabolism ของร่างกาย เปรียบเสมือนการ Passive Exercise หรือการออกกำลังกายทางอ้อม ส่งผลให้โมเลกุลของไขมันถูกทำลาย ขั้นตอนที่ 3 กระชับกล้ามเนื้อและกำจัดของเสีย เป็นการกำจัดของเสียหรือ Detox ที่เกิดจากขั้นที่ 2 และกระชับกล้ามเนื้อ ทำให้ได้รูปร่างกระชับสัดส่วนและสามารถลด ปัญหาเซลลูไลท์ที่สะสมได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมอาหาร โภชนาการ Sparsha จะจัด program อาหารและการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่า เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ที่ต้องการ ลดน้ำหนัก แต่ต้องเข้ามารับการบริการอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการของสปาชา

มาลดน้ำหนักที่ สปาชาแล้วได้ผลจริงไหม2

จริง เพราะสปาชา เรามีหลักการลดน้ำหนักอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 จัดระเบียบเซลล์ไขมัน ช่วยให้ไขมันที่มีโมเลกุลใหญ่แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กลงและการนวดช่วยกระตุ้นการทำงานระบบน้ำเหลือง ทำให้การเผา ผลาญไขมันในขั้นตอนต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนที่ 2 เผาผลาญเซลล์ไขมัน การเผาผลาญไขมันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการใช้พลังงานจากไขมันส่วนเกินเพิ่มอัตราการ Metabolism ของร่างกาย เปรียบเสมือนการ Passive Exercise หรือการออกกำลังกายทางอ้อม ส่งผลให้โมเลกุลของไขมันถูกทำลาย ขั้นตอนที่ 3 กระชับกล้ามเนื้อและกำจัดของเสีย เป็นการกำจัดของเสียหรือ Detox ที่เกิดจากขั้นที่ 2 และกระชับกล้ามเนื้อ ทำให้ได้รูปร่างกระชับสัดส่วนและสามารถลด ปัญหาเซลลูไลท์ที่สะสมได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมอาหาร โภชนาการ Sparsha จะจัด program อาหารและการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่า เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ที่ต้องการ ลดน้ำหนัก แต่ต้องเข้ามารับการบริการอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการของสปาชา2

อาการบวมน้ำเกิดจากอะไร2

การบวมน้ำ มีสาเหตุเมาจากการสะสมน้ำในช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งไม่สามารถดูดซึมเองได้ ปกติในร่างกายของเราจะ ประกอบไปด้วยน้ำ 70 % ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสัดส่วน คือ น้ำในเซลล์ น้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ และน้ำที่เป็นส่วนประกอบของ เลือดและน้ำเหลืองปริมาณน้ำที่อยู่ในช่องว่างจะมีอัตราคงที่ 50 % ส่วนที่เหลือคือน้ำในเซลล์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปริมาณโซเดียม และโปแตสเซียมที่อยู่ในเซลล์ หากมีความเข้มข้นสูง ก็จะทำให้ร่าง กายกักเก็บน้ำไว้เพื่อเจือจางผลที่ตามมาคือ ทำให้มีน้ำคั่งอยู่ในระหว่างเซลล์2